Προϊόντα

Η INTERPAV AEBE εξάγει τα προϊόντα της στις μεγαλύτερες τυποποιητικές μονάδες ελαιολάδου του εξωτερικού
σύμφωνα με τις υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις-προδιαγραφές τους σε μορφή χύμα.

Η INTERPAV ΑΕΒΕ με προσωπική συμμετοχή των ιδιοκτητών της και με ειδικούς συνεργάτες
σε όλες τις παραγωγικές περιοχές της Ελλάδας επιλέγει και αγοράζει τα καλλίτερα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα
από επιλεγμένους Έλληνες παραγωγούς, επιλεγμένους αγροτικούς συνεταιρισμούς και ιδιωτικά ελαιοτριβεία,
εφόσον πρώτα αναλυθούν και κριθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές-κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα παραπάνω ελαιόλαδα μεταφέρονται με βυτιοφόρα INOX ειδικά για ελαιόλαδα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
Μετά τον επανέλεγχο όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών και την κατηγοριοποίηση αυτών
εξάγονται στους οίκους του εξωτερικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους σε μορφή χύμα.

  • Με ειδικά βυτιοφόρα (INOX) μεταφοράς υγρών τροφίμων
  • Με πλοία tankers μεταφοράς υγρών τροφίμων
  • Σε containers tank (INOX) ειδικά για τρόφιμα
  • Σε containers flexi tank
  • Σε βαρέλια για τρόφιμα