Ποιοτικός έλεγχος

Η INTERPAV AEBE για τον ποιοτικό έλεγχο όλων των ελαιολάδων
συνεργάζεται με το εξειδικευμένο χημικό εργαστήριο αναλύσεων ελαιολάδου multichrom.lab